“Jatun K’ocha, el después” (55 min.) és un documental dirigit per Luna Haro que ens relata com actualment l’aigua no arriba a moltes regions de Bolívia a causa de l’empresa Semapa, absolutament corrompuda pels interessos econòmics. Malgrat el desànim que això produeix, molts segueixen lluitant per a què l’aigua sigui un dret humà universal.