Una flor davant d´un mirall ( el coneixeMENT ): la bellesa en la paraula, en la “musique”, en la pintura, en l’escultura, …
ReNEIXer la MENT davant del dogmatisme dels nostres temps : normes que exclouen en el nom de la llei d´uns pocs.

Text de Txema Ferrer