Per a poder situar-se en els túnels del metro de Nova York la xarxa subterrània de la ciutat està repleta de cartells: “Up & Down”.

L’experiència d’un fotògraf és una experiència d’immediatesa i simultaneïtat. Qualsevol incidència registrada fotogràficament és captada en el procés del seu desplegament i condensada en una única imatge en les quals totes les energies inconcluses de moviment i interacció queden detingudes en forma de model. Com fenomen sincrònic, com imatge detinguda, la fotografia té una relació dialèctica amb l’esdeveniment, amb la narrativa, amb el relat, amb la crònica.

Text de Xavier Roldan