A càrrec de Marga Riera i Eugenia Mugnani

Marga Riera és una artista mataronina resident actualment a Alger que va formar-se a l’Escola Superior de Belles Arts de Barcelona i a l’ Escola d’ Arts Aplicades “La Llotja”. Marga ha exposat a Barcelona, Vilassar, Canet de Mar, Mataró, València, Valladolid, Ceret, Bèziers, Paris, Alger i Pomona (Califòrnia, EEUU), el que representa una trentena d’exposicions col.lectives i una dotzena d’individuals.

L’obra de Marga Riera es tracta d’una pintura matèrica, expressionista i poc donada a llicències estètiques. Cerca expressar el que s’amaga darrera les aparences, el que s’insinua amb un gest, una mirada o un silenci. El diàleg –o  la lluita – entre l’esperit i la matèria, i en una segona lectura, entre l’Eros i  Thànatos.

Eugenia Mugnani Ranea neix a Argentina el 1942 i descobreix la seva passió pel cristall en edat adulta, dedicant-s’hi de ple fins llavors. Eugenia viu a Mataró per elecció, tal i com ella manifesta i és ciutadana espanyola des de fa sis anys.

Eugenia té una àmplia tècnica que va des de l’ “emplomat”, passant pel “Tiffany”, fins arribar a cotes més subtils i fines, com el grabat o les pintures amb relleu. L’autora té interés en desenvolupar tant les combinacions de colors dels cristalls artístics importats com les textures que ofereixen. Els seus treballs són peces úniques. En l’àmbit dels mobles realitza també capçals de llit, objectes decoratius, quadres i làmpares.

Tant la Marga com la Eugenia són membres del grup “Els Dimarts del Llimonet” i participen activament en les propostes artístiques i culturals de la seva ciutat i comarca.