Asterisc* està format pel cantant, músic i compositor Albert Jordà (Papa:Noes) i la poeta, rapsoda, actriu i periodista Sònia Carmona. En aquest projecte han unit les seves mirades per crear una proposta delicada, acústica i sensible: “De Klimt a Mafada”. Damunt de l’escenari s’hi enllacen els colors d’una i altra trajectòria. Les cançons sensorials de l’Albert Jordà piquen l’ullet a les composicions pictòriques i poètiques de la Sònia Carmona, autora del llibre-cd “El Bes a Klimt”.

Junts, veu a veu, nota a nota, silenci a silenci, et conviden a intuir dos mons misteriosos i significants: Klimt (el pintor austríac) i Mafada (poema de Fernando Prats). La Sònia Carmona posarà la veu, tocarà el xilòfon, i realitzarà versos improvisats i silencis. Al seu costat, l’Albert Jordà posarà la veu, tocarà la guitarra, el teclat, el toy piano, el xilòfon i farà els silencis.

Per a més informació: www.myspace.com/asteriscalbertsonia